KODEKS KOWBOJA

02-10-2020

 Ludzie żyjący w społeczeństwach, które nie miały sprawnego systemu prawnego, jak np. kowboje- ludzie "pogranicza", wypracowali prawo, którego przestrzegali:

KODEKS KOWBOJA

1. Nigdy nie wyciągaj broni, chyba że jesteś przygotowywany na to, aby jej użyć!

2. Nie oszukuj w pojedynkach, albo spodziewaj się, że będziesz żył jak wąż. Krótko.

3. Nie zabijaj kobiet i dzieci.

4. Nie zabijaj duchownych, chyba że w samoobronie.

5. Nie zabijaj, nie rań, ani nie kradnij konia lub pojazdu należącego do innego człowieka,

chyba że ten koleś jest już martwy i nie potrzebuje tego przedmiotu.

6. Nie pożądaj kobiety, należącej do innego kowboja.

7. Nie niszcz kościołów lub miejsc świętych.

8. Nie bierz od innego pieniędzy nadto, co był tobie winien

9. Nie ubliżaj panującemu na danym terenie prawu.

10. Kobiecie zawsze pokazuj swój szacunek - zdejmuj przed kobietą kapelusz i unikaj

przeklinania w towarzystwie dam.

11.Szanuj Ziemię i siły natury, żywią cię.

12. Szanuj religie, wszystkie jakie są.

13. Szanuj godnego przeciwnika.

14. Traktuj innych tak, jak chciałbyś być przez innych traktowany. Każdemu napotkanemu                  podróżnikowi na szlaku powinieneś okazać gościnność, chyba że wiesz, że nie jest tego wart.

15. Jeśli oszukujesz w kartach lub łamiesz prawo, spodziewaj się poniesienia za to kary.

Jeżeli uda ci się raz, nie znaczy to, że następnym razem ci się uda.

16. Zawsze dotrzymuj danego słowa. Dane słowo jest rzeczą świętą. Honor jest wszystkim.

17. Zabijaj tylko w samoobronie i sprawiedliwie. Sprawiedliwość może oznaczać zemstę,

"oko za oko", w ochronie słabszych itp.